Fair play sports » 2013 » december

Tréner florbalu – krúžky, tréningy

OZ Fair play sports a florbalový klub hľadá vhodných adeptov na pozíciu florbalový tréner pre florbalové krúžky alebo tréningy mládežníckych kategórii florbalového klubu. Možnosť zaškolenia do problematiky. Podmienky: skúsenosti s vedením mládeže. Kontakt: 0910 145 897, fairplaysports@florbalbb.sk