Fair play sports » 2022 » august

ROZPIS TRÉNINGOV

Zmena v čase tréningov štvrtok (pozrite rozpis nižšie) Tréningy počas prázdnin a sviatkov sa nekonajú .. Tréningy sú pod vedením trénerov s vysokoškolským vzdelaním v danom odbore, aktívni učitelia telesnej a športovej výchovy, bývalí a aktívni hráči florbalovej ligy. Rozpis tréningov v sezóne 2022/2023 Prosíme rodičov, aby nevstupovali s autom do areálu školy SOŠ elektrotechnickej, […]