Fair play sports » Novinky » Darujte nám Vaše 2 %

naše predpísané tlačivo stiahnete TU – kliknite 

Darujte nám Vaše 2 % do 30.04.2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)

XXX – termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) : možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

Právnické osoby

31.03.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

pre uplatnenie zľavy za darované 2% je potrebné tlačivo potvrdiť na daňovom a priniesť v deň výberu príspevku za florbal. Ďakujeme za pochopenie.

viac info na stránke finančnej správy kliknite TU

Občianske združenie FAIR PLAY SPORTS

Sídlo: Družby 10, 974 04 Banská Bystrica
IČO: 422 33 101

Pomôžte florbalovému klubu Fair play sports! A nebude vás to stáť nič! Ide o 2 percentá z Vašich daní.

Tieto dve percentá v praxi neznamenajú pre Vás žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte mládežnícky florbalový klub FAIR PLAY SPORTS.

Postup ako venovať 2% resp. 3%1) pre zamestnancov:

– najneskôr 15.2.2020 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.
Vyzdvihnúť vo vlastnej mzdovej učtárni vyplnené tlačivo: „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.“ Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,- €.

3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

Potvrdenie spolu s vyplneným tlačivom: „Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% resp. 3%1)zaplatenej dane“ priniesť (zaslať poštou) do 30.4.2020 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
Do kolónky „Rok“ (hore v tlačive Vyhlásenia) sa tento rok uvádza 2019 (zdaňovacie obdobie, za ktoré ste zaplatili daň).
SID je rozlišovací znak pre organizácie, ktoré majú totožné IČO (napr. rodičovské združenia združené pod Slovenskú radu rodičovských združení). Ak niektorá organizácia v Zozname prijímateľov nemá uvedený SID, tak túto kolónku v tlačive Vyhlásenie nechajte prázdnu.
Termíny pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2018 a pre právnické osoby:

– 31.3.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie (FO typ: A, FO typ: B) – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

– 31.3.2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

Viac na www.rozhodni.sk

Ďakujeme!!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *