Fair play sports » Kontakt

Kontaktné údaje:

Názov: FAIR PLAY SPORTS

Sídlo: Mládežnícka 31, 974 04 Banská Bystrica

E – mail : florbalbb@gmail.com

Predseda : Mgr. Tomáš Trudič, PhD. +421 910 145 897

Zástupca predsedu :  Mgr. Jakub Pardel  +421 948 119 137, 

pardel.florbal@gmail.com

Organizačný tím:

Mgr. Tomáš Trudič, PhD. –  študoval na katedre telesnej výchovy a športu UMB, florbalový tréner extraligovou licencou, koordinátor všetkých aktivít občianskeho združenia a florbalového klubu. Aktívny učiteľ TSV. Bývalý hráč ľadového hokeja (22 rokov). 

Florbalové skúsenosti : s florbalom začal v roku 2006, Aktívny hráč florbalového klubu od roku 2011, skúsenosti s 1. celoštátnou ligou florbalu SR, 1. miesto Univerziáda vo florbale, 1. miesto Medziuniverzitná florbalová liga STRED, 3. miesto Univerzitné majstrovstvá SR.

Trénerske skúsenosti : 5 rokov externý lektor florbalu pre Regionálne pracovisko metodicko-pedagogického centra v BB, Trénovanie mládeže a mužov od roku 2008, 4 roky vedenie univerzitného florbalového tímu UMB (viacnásobný víťaz Medziuniverzitnej florbalovej ligy STRED, 3. miesto Univerzitné majstrovstvá SR), 2 roky vedenie univerzitného hokejového tímu FHV UMB na Medzifaktultných hokejových turnajoch.

Iné úspechy :  2. miesto 1. ročník Országh cup – hokejbalový turnaj, 1. miesto Summer cup BB hokejbalový turnaj, 2 krát 1. miesto Primátor cup Giraltovce – mezdinárodný hokejbalový turnaj, 3 krát 1. miesto Primátor cup Svidník – medzinárodný hokejbalový turnaj, 1. miesto Primátor cup  Spišská Nová Ves – hokejbalový turnaj.  

Mgr. Gabriel Miškuf – študoval na katedre telesnej výchovy a športu UMB, aktívny učiteľ TSV s florbalom začal v roku 2008,  5 rokov externý lektor florbalu pre Regionálne pracovisko metodicko-pedagogického centra v BB, bývalý hráč ľadového hokeja (12 rokov v HK Prešov),

Florbalové skúsenosti :  jedna sezóna v 1. florbalovej celoštátnej lige SR, aktívny hráč florbalu 7 rokov.

Mgr. Jakub Pardel – hlavný metodik klubu, tréner florbalu a ľadového hokeja, vzdelanie :   Katedra Telesnej výchovy a športu v Bratislave, dlhoročná prax v práci s mládežou, aktívny učiteľ TSV. Bývalý hráč ľadového hokeja, skúsenosti s extraligou. 

Hráčske skúsenosti: ľadový hokej 22 rokov HK32 Lipt.Mikuláš

Trénerské skúsenosti: ľadový hokej 3 roky tréner prípravky HOBA Bratislava
Florbalové skúsenosti – tréner od roku 2015, bývalý aktívny hráč nášho klubu 
Mgr. Iveta Žilovcová – študovala na katedre telesnej výchovy a športu UMB, 11 rokov skúseností v ženskej extralige. S florbalom  začala v klube NTS FK – ZŠ Nemšová. Aktívny učiteľ. 
PaedDr. Martina Tóthová – kondičný tréner klubu , vzdelanie: fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava, AFAA USA, dlhoročná prax v športových aktivitách s mládežou doma i v zahraničí, aktívny učiteľ TSV, inštruktor aerobiku, kondičný tréner (v hokeji, atletike, futbale a i.), zaoberá sa regeneráciou + kompenzačnými cvičeniami u športovcov.

Ing. Jakub Kubala – bývalý hráč (brankár),  tréner brankárov, bývalý hokejový brankár, skúsenosti s extraligou, koordinátor Mestskej florbalovej ligy FPS 

Oliver Lehocký – asistent trénera mladších žiakov a prípravky , aktívny hráč klubu, skúsenosti s 1. celoštátnou ligou  extraligou florbalu SR.

Martin Siklenka –  asistent trénera mladších žiakov a staršej prípravky, aktívny hráč klubu, skúsenosti s 1. celoštátnou ligou a extraligov florbalu SR.

Tomáš Smädo – Zabezpečuje Florbal pre verejnosť od 15 rokov, bývalý hráč nášho klubu 

Ing. Martin Kamas –  organizačné činnosti, bývalý aktívny hráč nášho klubu 

Mgr. Miroslava Solčianska – koordinátor – Školská florbalová liga stredných škôl Banská Bystrica. Aktívny učiteľ TSV. 

Poradný orgán : 

Rodičovská rada florbalu : Konôpková, Konôpka, Škarvadová, Škorec, Staššák, Lunterová.