Fair play sports » Novinky » Rozpis TRÉNINGOV

Tréningy sú dočasne zrušené od pondelka 12.10.2020.

Tréningy sú pod vedením trénerov s vysokoškolským vzdelaním v danom odbore, aktívny učitelia telesnej a športovej výchovy, bývalí a aktívny hráči florbalovej ligy.

Povinnosť zákonného zástupcu

Predkladá pri prvom nástupe na tréning alebo po každom prerušení v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, kliknite a stiahnete tu : tlačivo BEZINFEKČNOSŤ

Opatrenia pre trénovanie v telocvični :

– zákaz vstupu rodičom, hráči a rodičia čakajú pred telocvičňou do príchodu trénera, budeme merať teplotu bezkontaktným teplomerom, dezinfekciu nastrieka tréner,  hráči budú bez šatni – prezliekať sa budú v telocvični, bez sprchy, wc len nevyhnutne.

Správca telocvične zabezpečí pravidelné vetranie a dezinfekciu záchodov.
Účasťou na tréningoch súhlasíte s povinnými opatreniami a v prípade ich porušovania bude hráč povinný opustiť tréning. Zraz je presne 10 min. pred tréningom, telocvičňa sa potom môže zamknúť a otvorí po skončení tréningu, aby vnútri nečakali hráči na ďalší tréning. Bez odovzdania bezinfekčnosti a zdravotného dotazníka nemôže hráč vstúpiť do telocvične.

Tréningy počas prázdnin a sviatkov sa nekonajú …

Rozpis tréningov 

A) začiatočníci : 

1 x týždenne 

  • Začiatočníci –  pondelok 17:00 – 18:00 hod. telocvični SOŠ Elektro. Zvolenská cesta 18, BB)  mapa vstupu TU 

  • Florbal pre verejnosť   pondelok  v telocvični SOŠ Elektro. Zvolenská cesta 18, prihlasuje sa cez skupinu na facebooku.

B) pokročilí (hrajú ligu)

rozpis turnajov na celú sezónu nájdete na www.szfb.sk 

1. PRÍPRAVKA, 2010 – 2011 a mladší tréner Mgr. Gabriel Miškuf, miskuf.gabriel@gmail.com:  

 Pondelok – 16:00 – 17:00 telocvičňa Zvolenská cesta 18

 Streda  – 17:15 – 18:30 telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

2. MLADŠÍ ŽIACI, 2008 – 2009 tréner Mgr. Jakub Pardel, pardel.florbal@gmail.com :

 Streda  – 17:15 – 18:30 telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

 Štvrtok – 18:00 – 19:00  telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

3. STARŠÍ ŽIACI, 2006 – 2007 MGR. IVETA ŽILOVCOVÁ, zilovcovaiveta@gmail.com 

Pondelok – 18:00 – 19:00 telocvičňa Zvolenská cesta 18

Streda  – 16:00 – 17:15 telocvičňa Magurská 16

Štvrtok – 16:00 – 17:00 telocvičňa Magurská 16

4. DORASTENCI, 2004 – 2005 MGR. IVETA ŽILOVCOVÁ, zilovcovaiveta@gmail.com 

Pondelok – 19:00 – 20:00 telocvičňa Zvolenská cesta 18

Streda  – 16:00 – 17:15  telocvičňa Magurská 16

Štvrtok – 17:00 – 18:00 telocvičňa Magurská 16

5. Muži – 2003 a starší

utorok – 17:30 – 19:00 hod. športová hala Badín

piatok 18:00 – 19:30 hod. športová hala Badín

IMAG2528

OZ FAIR PLAY SPORTS získalo jednu sadu certifikovaných florbalových mantinelov v hodnote 4 500 eur prostredníctvom projektu „Participatívny rozpočet“ (aby o meste rozhodovali ľudia). Hlasovaním ľudí sme z 27 predložených projektov skončili na 4. mieste (prvé štyri boli zrealizované). Ďakujeme všetkým hlasujúcim a koordinačnej rade PRBB.

V prípade záujmu podporiť našu organizáciu alebo nájsť spôsob ako pomôcť znížiť náklady na činnosť nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme

Informácie postupne aktualizujeme hneď ako vieme viac.

Ďakujeme za pochopenie.

Comments are closed.