Fair play sports » Novinky » Rozpis TRÉNINGOV

Pre nových hráčov : vyplňte prosím kontaktné údaje kliknutím TU

OD 13.9.2021 sme v oranžovom, potrebujeme vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti. Môžete poslať na email trénerovi danej kategórie alebo doniesť fyzicky (to isté tlačivo, čo ste v škole odovzdávali). Ďakujeme za pochopenie.

Zľavy z príspevku za florbal – za prihlášky do SCVČ Radvanská 1 a vzdelávacie poukazy je potrebné zaniesť alebo vypísať na mieste v priestoroch SCVČ Radvanská 1, najneskôr do 16.9. 2021 do 18:00 hod., kontakt https://www.volnycasbb.sk/kontakt.html

Tréningy počas prázdnin a sviatkov sa nekonajú ..

V prípade neúčasti je potrebné informovať svojho trénera, ku ktorému chodíte trénovať – emaily nižšie v rozpise.

Tréningy sú pod vedením trénerov s vysokoškolským vzdelaním v danom odbore, aktívni učitelia telesnej a športovej výchovy, bývalí a aktívni hráči florbalovej ligy.

Rozpis tréningov 2021/2022

  1. A) začiatočníci : 

1 x týždenne 

  • Začiatočníci –  pondelok 18:00 – 19:00 hod. telocvični SOŠ Elektro. Zvolenská cesta 18, BB)  mapa vstupu TU 
  • Florbal pre verejnosť   pondelok  v telocvični SOŠ Elektro. Zvolenská cesta 18, prihlasuje sa cez skupinu na facebooku.
  1. B) pokročilí (hrajú ligu)

rozpis turnajov na celú sezónu nájdete na www.szfb.sk 

  1. MLADŠIA PRÍPRAVKA, 2013 a mladší, tréner Mgr. Tomáš Trudič, PhD. florbalbb@gmail.com:  

Pondelok 18:00 – 19:00 hod. telocvični SOŠ Elektro. Zvolenská cesta 18, BB)  mapa vstupu TU 

 Streda  – 17:45 – 19:00 telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

  1. STARŠIA PRÍPRAVKA, 2011 – 2012 MGR. IVETA ŽILOVCOVÁ, zilovcovaiveta@gmail.com 

 Pondelok – 16:00 – 17:00 telocvičňa Zvolenská cesta 18 

 Streda  – 17:45 – 19:00 telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

Štvrtok  – 17:00 – 18:00 telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

  1.  MLADŠÍ ŽIACI, 2009 – 2010 tréner Mgr. Jakub Pardel, pardel.florbal@gmail.com :

Pondelok – 16:00 – 17:00 telocvičňa Zvolenská cesta 18 

Streda  – 17:45 – 19:00 telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

 Štvrtok – 17:00 – 18:00  telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

  1. STARŠÍ ŽIACI, 2007 – 2008 MGR. IVETA ŽILOVCOVÁ, zilovcovaiveta@gmail.com 

Pondelok – 17:00 – 18:00 telocvičňa Zvolenská cesta 18 

Streda  – 16:30 – 17:45 telocvičňa Magurská 16

Štvrtok – 16:00 – 17:00 telocvičňa Magurská 16

  1. DORASTENCI, 2005 – 2006 tréner Mgr. Gabriel Miškuf, miskuf.gabriel@gmail.com:  

Pondelok – 17:00 – 18:00 telocvičňa Zvolenská cesta 18 

Streda  – 16:30 – 17:45  telocvičňa Magurská 16

Štvrtok – 18:00 – 19:00 telocvičňa Magurská 16

  1. Muži – 2004 a starší

Pondelok, štvrtok

IMAG2528

V prípade záujmu podporiť našu organizáciu alebo nájsť spôsob ako pomôcť znížiť náklady na činnosť nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme

Informácie postupne aktualizujeme hneď ako vieme viac.

Ďakujeme za pochopenie.

Comments are closed.