Fair play sports » Novinky » Rozpis TRÉNINGOV

Pre nových hráčov : vyplňte prosím kontaktné údaje kliknutím TU

Tréningy počas prázdnin a sviatkov sa nekonajú ..

Prosíme rodičov, aby nevstupovali do telocviční. Ďakujeme

POZOR ZMENA !!! Tréningy a súťaže sú prerušené od 25.11.2021 z dôvodu Lockdownu.

Pod “OP” sa pre potreby Covid Automatu v4.3 myslia osoby, ktoré sú:  

  • Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy. Osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR3 ) po dobu 1 roka od prekonania COVID-19 – 
  • Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR nie staršom ako 180 dní alebo   u detí do 12 rokov potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe Covid-19 Ag pozitivity z MOM, vydané do 15.11.2021, do 180 dní.
  • Deti 2-12 rokov s testom (48h Ag vydané z MOM, 72h PCR / LAMP) domáce AG samotesty môžeme akceptovať tiež.


Covid automat https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-automat-sa-sprisni-pre-nezaockovanych&fbclid=IwAR2w7p46e5T5QtPDfLnAn4RikHB67_xZY7dOkCa0Aq-dq-4OzwAZQIQJ_WY

Povinné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti dieťaťa doneste každý týždeň na prvý tréning v týždni. Môžete poslať na email trénerovi danej kategórie alebo doniesť fyzicky (to isté tlačivo, čo ste v škole odovzdávali). Ďakujeme za pochopenie. 

V prípade neúčasti je potrebné informovať svojho trénera, ku ktorému chodíte trénovať – emaily nižšie v rozpise.

Tréningy sú pod vedením trénerov s vysokoškolským vzdelaním v danom odbore, aktívni učitelia telesnej a športovej výchovy, bývalí a aktívni hráči florbalovej ligy.

Rozpis tréningov 2021/2022

rozpis turnajov na celú sezónu nájdete na www.szfb.sk  (Súťaže a štatistiky – región STRED)

  1. MLADŠIA PRÍPRAVKA, 2013 a mladší, tréner Mgr. Tomáš Trudič, PhD. florbalbb@gmail.com:  

 Streda  – 17:45 – 19:00 telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

Štvrtok  –  17:45 – 19:00 telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

  1. STARŠIA PRÍPRAVKA, 2011 – 2012 MGR. IVETA ŽILOVCOVÁ, zilovcovaiveta@gmail.com 

 Streda  –  17:45 – 19:00 telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

Štvrtok  –  17:45 – 19:00 telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

  1.  MLADŠÍ ŽIACI, 2009 – 2010 tréner Mgr. Jakub Pardel, pardel.florbal@gmail.com :

Streda  – 17:45 – 19:00 telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

Štvrtok – 17:45 – 19:00  telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

  1. STARŠÍ ŽIACI, 2007 – 2008 MGR. IVETA ŽILOVCOVÁ, zilovcovaiveta@gmail.com 

sú rozdelení do skupín podľa opatrení v športe, informácie sú poskytované rodičom na email.

  1. DORASTENCI, 2005 – 2006 tréner Mgr. Gabriel Miškuf, miskuf.gabriel@gmail.com:  

sú rozdelení do skupín podľa opatrení v športe, informácie sú poskytované rodičom na email.

  1. Muži – 2004 a starší

Pondelok, štvrtok

IMAG2528

V prípade záujmu podporiť našu organizáciu alebo nájsť spôsob ako pomôcť znížiť náklady na činnosť nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme

Informácie postupne aktualizujeme hneď ako vieme viac.

Ďakujeme za pochopenie.

Comments are closed.