Fair play sports » Partneri

HLAVNÍ PARTNERI :

 • SCVČ Relaxáčik Moskovská 2, Banská Bystrica,
 • Monacor international – distribúcia ozvučovacej a svetelnej techniky
 • Texo group s.r.o, – železobetónové monolitické konštrukcie
 • Ascomp s.r.o.,
 • Galevex, spol. s.r.o. – farmaceutická spoločnosť
 • Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
 • PRIOR – obchodné domy
 • Patráš, váš pitný režim
 • Banskobystrický samosprávny kraj 
 • Mesto Banská bystrica
 • Štiavničky Sauna s.r.o.

MEDIÁLNI PARTNERI :

 • Radničné noviny mesta Banská Bystrica
 • Banskobystrické ECHO – schránkové noviny
 • MY – týždenník 
 • www.mybystrica.sk
 • Regionálny spravodajský portál bbonline.sk
 • Študentský spravodajský portál student24.sk

SPOLUPRACUJEME :

 • nadácia TV JOJ florbal SK liga
 • Slovenský zväz FLORBALU
 • Mesto Banská Bystrica
 • Metodicko-pedagogické centrum v Banskej Bystrici
 • Katedra telesnej výchovy a športu UMB v Banskej Bystrici
 • Základné a stredné školy v Banskej Bystrici a okolí
 • IUVENTA – slovenský inštitút mládeže
 • Rada študentov mesta Banská Bystrica
 • Europa shopping center Banská Bystrica
 • Decathlon Banská Bystrica
 • Rada primátora pre MNO Banská Bystrica

Staňte sa aj VY našim partnerom a súčasťou rôznych projektov. 

VÝHODY PARTNERSTVA :

 • zviditeľnenie sa na web stránke občianskeho združenia www.florbalbb.sk
 • propagovanie mena na všetkých reklamných materiáloch vytvorených v súčinnosti s realizáciou podporeného projektu
 • propagovanie mena vo vybratých médiách, s ktorými spolupracujeme
 • zverejnenie mena na ďakovnej tabuli umiestnenej počas realizácie projektu
 • prezentovanie občianskym združením na zrealizovaných akciách
 • distribúcia informácie o participácii v našej databáze.
 • spolupráca na zaujímavom projekte
 • zvýhodnená možnosť účasti detí vašich zamestnancov na našich aktivitách
 • rozšírenie referencií
 • prístup k novej cieľovej skupine
 • dobrý pocit 🙂
 • možnosť organizovania športových podujatí pre Vašu spoločnosť. Firemné športové hry a iné.

Budeme radi ak sa stanete našim partnerom. Máme niekoľko možností partnerstva vzhľadom na vybrané projekty.

NA ZÁPASOVÝCH BIELYCH DRESOCH JE PRIESTOR NA REKLAMNÚ POTLAČ. AKTUÁLNE HĽADÁME GENERÁLNEHO PARTNERA PRE NÁŠ KLUB, KTORÍ MÔŽE FIGUROVAŤ V NÁZVE DRUŽSTIEV, POTLAČI DRESOV, MANTINELOCH, WEBOVÝCH I FACEBOOKOVÝCH STRÁNKACH, PLAGÁTOCH A INÝCH AKTIVITÁCH FLORBALOVÉHO A OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA FAIR PLAY SPORTS. Ešte viac o nás nájdete na našej facebookovej funpage – klik ľavý horný roh webstránky.

 

v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluva o sponzorstve v športe s Ascomp spol. s.r.o.  2017 – 2018 (Zmluva). Zdroje 500 eur boli použité na :

 • prenájom haly v Badíne 270 eur, uhradené dňa 4.1.2018,
 • zväzové poplatky za členstvo 120 eur, uhradené dňa 8.1.2018,
 • nálepky FPS 18 eur, uhradené 27.4.2018,
 • poplatok na balíček optimum (dáta) webstránky FPS, 51,70 eur 1.6.2018,
 • poplatok správu webstránky FPS 14,28 eur , uhradené 19.7.2018,
 • poplatok za súpisky mž a sp 60 eur, uhradené 14.9.2018,

Zmluva o sponzorstve v športe s Ascomp spol. s.r.o. 2018 – 2019 (Zmluva). Zdroje 700 eur boli použité na :

 • samolepky veľké a malé na mantinely, vyrezávané samolepky, pečiatky, šortky s potlačou 376,70 eur 19.12.2018
 • poplatok za registráciu u notára 2% 54,55 eur, 3.12.2018
 • súťažno organizačný poplatok pre szfb za mlž a sp 262 eur, 19.11.2018
 • zdravotnícka služba na zápasoch 50 eur , 14.11.2018