Fair play sports » Novinky » Rozpis TRÉNINGOV

Pre nových hráčov : vyplňte prosím kontaktné údaje kliknutím TU

Tréningy počas prázdnin a sviatkov sa nekonajú ..

Prosíme rodičov, aby nevstupovali do telocviční. Ďakujeme

Aktuálne opatrenia na trénovanie podľa vyhlášky od 12.1.2022 :

  • deti do 12 rokov a 2 mesiacov bez obmedzení
  • deti nad 12 rokov a 2 mesiace do 18 rokov sú v režime OTP – môžu použiť domáce samotesty (napr. školské)
  • nad 18 rokov v režime očkovaní a prekonaní
  • uznávajú sa aj certifikáty o výnimke z očkovania (spolu s negatívnym výsledkom ag testu/samotestu)
  • Povinné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti dieťaťa doneste každý týždeň na prvý tréning v týždni. Môžete poslať na email trénerovi danej kategórie alebo doniesť fyzicky (to isté tlačivo, čo ste v škole odovzdávali). Ďakujeme za pochopenie. 

ONLINE FORMA BEZPRÍZNAKOVSŤ – môže vyplniť len zákonný zástupca dieťaťa, 1 x za týždeň pred nástupom na prvý tréning v týždni

V prípade neúčasti je potrebné informovať svojho trénera, ku ktorému chodíte trénovať – emaily nižšie v rozpise.

Tréningy sú pod vedením trénerov s vysokoškolským vzdelaním v danom odbore, aktívni učitelia telesnej a športovej výchovy, bývalí a aktívni hráči florbalovej ligy.

Rozpis tréningov 2021/2022 platný od 17.1.2022 vrátane pondelka

rozpis turnajov na celú sezónu nájdete na www.szfb.sk  (Súťaže a štatistiky – región STRED)

  1. ZAČIATOČNÍCI

Pondelok – 18:00 – 19:00 hod telocvičňa Zvolenská cesta 18 (SOŠ elektrotechnická)

2. MLADŠIA PRÍPRAVKA, 2013 a mladší, tréner Mgr. Tomáš Trudič, PhD. florbalbb@gmail.com:  

Pondelok – 18:00 – 19:00 hod telocvičňa Zvolenská cesta 18 (SOŠ elektrotechnická)

Streda a štvrtok v rovnakom čase  – 17:45 – 19:00 telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

3. STARŠIA PRÍPRAVKA, 2011 – 2012 MGR. IVETA ŽILOVCOVÁ, zilovcovaiveta@gmail.com 

Pondelok – 16:00 – 17:00 hod telocvičňa Zvolenská cesta 18 (SOŠ elektrotechnická)

 Streda a štvrtok v rovnakom čase  – 17:45 – 19:00 telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

4.  MLADŠÍ ŽIACI, 2009 – 2010 tréner Mgr. Jakub Pardel, pardel.florbal@gmail.com :

Pondelok – 16:00 – 17:00 hod telocvičňa Zvolenská cesta 18 (SOŠ elektrotechnická)

Streda a štvrtok v rovnakom čase  – 17:45 – 19:00 telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

5. STARŠÍ ŽIACI, 2007 – 2008 MGR. IVETA ŽILOVCOVÁ, zilovcovaiveta@gmail.com 

Pondelok – 17:00 – 18:00 hod telocvičňa Zvolenská cesta 18 (SOŠ elektrotechnická)

Streda a štvrtok v rovnakom čase : 16:15-17:45 (Magurská 16)

6. DORASTENCI, 2005 – 2006 tréner Mgr. Gabriel Miškuf, miskuf.gabriel@gmail.com:  

Pondelok – 17:00 – 18:00 hod telocvičňa Zvolenská cesta 18 (SOŠ elektrotechnická)

Streda a štvrtok v rovnakom čase : 16:15-17:45 (Magurská 16)

7. Muži – 2004 a starší

Pondelok, štvrtok

IMAG2528

V prípade záujmu podporiť našu organizáciu alebo nájsť spôsob ako pomôcť znížiť náklady na činnosť nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme

Informácie postupne aktualizujeme hneď ako vieme viac.

Ďakujeme za pochopenie.

Comments are closed.