Fair play sports » Novinky » Rozpis TRÉNINGOV

Pre nových hráčov : vyplňte prosím kontaktné údaje kliknutím TU

Tréningy počas prázdnin a sviatkov sa nekonajú ..

Tréningy sú pod vedením trénerov s vysokoškolským vzdelaním v danom odbore, aktívni učitelia telesnej a športovej výchovy, bývalí a aktívni hráči florbalovej ligy.

Rozpis tréningov 2021/2022

rozpis turnajov na celú sezónu nájdete na www.szfb.sk  (Súťaže – región STRED – vyberte kategóriu)

1. MLADŠIA PRÍPRAVKA, 2013 a mladší, tréner Mgr. Tomáš Trudič, PhD. florbalbb@gmail.com:  

Pondelok – 17:45 – 19:00 hod telocvičňa Zvolenská cesta 18 (SOŠ elektrotechnická)

Streda 17:45 – 19:00 telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

2. STARŠIA PRÍPRAVKA, 2011 – 2012 MGR. IVETA ŽILOVCOVÁ, zilovcovaiveta@gmail.com 

Pondelok – 17:45 – 19:00 hod telocvičňa Zvolenská cesta 18 (SOŠ elektrotechnická)

Streda a štvrtok v rovnakom čase  – 17:45 – 19:00 telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

3.  MLADŠÍ ŽIACI, 2009 – 2010 tréner Mgr. Jakub Pardel, pardel.florbal@gmail.com :

Pondelok – 17:45 – 19:00 hod telocvičňa Zvolenská cesta 18 (SOŠ elektrotechnická)

Streda a štvrtok v rovnakom čase  – 17:45 – 19:00 telocvičňa Magurská 16 (Sásová)

4. STARŠÍ ŽIACI, 2007 – 2008 MGR. IVETA ŽILOVCOVÁ, zilovcovaiveta@gmail.com 

Pondelok – 16:30 – 17:45 hod telocvičňa Zvolenská cesta 18 (SOŠ elektrotechnická)

Streda a štvrtok v rovnakom čase : 16:15-17:45 (Magurská 16)

5. DORASTENCI, 2005 – 2006 tréner Mgr. Gabriel Miškuf, miskuf.gabriel@gmail.com:  

Pondelok – 16:30 – 17:45 hod telocvičňa Zvolenská cesta 18 (SOŠ elektrotechnická)

Streda a štvrtok v rovnakom čase : 16:15-17:45 (Magurská 16)

6. Muži – 2004 a starší

Pondelok, štvrtok

Florbal pre verejnosť od 15 rokov : každý pondelok v telocvični ŠOŠ elektrotechnická, Zvolenská cesta 18, prihlasuje sa cez anketu na facebookovej stránke

Parkovanie prístup do telocvične Magruská 16 v Sásovej
Parkovanie a prístup do telocvične Zvolenská cesta 18

IMAG2528

V prípade záujmu podporiť náš klub alebo nájsť spôsob ako pomôcť znížiť náklady na činnosť nás neváhajte kontaktovať. Ďakujeme

Informácie postupne aktualizujeme hneď ako vieme viac.

Ďakujeme za pochopenie.

Comments are closed.