Fair play sports » Veľtrh neziskových organizácií – Námestie SNP Banská Bystrica